Info

Yleistä

Mäntsälän jäähalli sijaitsee Mäntsälän kunnan keskustassa urheilupuiston alueella, kävelymatkan päässä kaikista palveluista. Jääkausi Tokmanni-Areenalla alkaa 20.7. kestäen lähes koko vuoden aina 15.6.asti.

Vakiovuorot

Vakiovuoroja voi varata 1.8. -30.4 väliseksi ajaksi. Vakiovuoron myöntämisen edellytyksenä on, että varaaja sitoutuu käyttämään vuoroaan koko sopimuskauden ajan.

Osakasvuorot

Osakasvuorot on tarkoitettu vain Mäntsälän Jäähalli Oy:n osakkeenomistajien luisteluvuoroiksi. Osakkaskortti tulee pitää mukana ja pyydettäessä esittää hallin henkilökunnalle.

Kentänhoitajat

Työvuorossa olevan kentänhoitajan yhteystiedot löytyvät jäähallin valvomon ikkunasta.

Aukioloajat

Halli avataan tuntia ennen ensimmäistä jäävuoroa ja suljetaan puoli tuntia viimeisen jäävuoron päätymisen jälkeen.

Turvallisuus ja vastuut

Mäntsälän jäähalli ei ole avoin yleisötila, ulkopuolisilta on pääsy- ja olekelu kielletty lukuunottamatta erikseen järjestettyjä yleisötilaisuuksia, kuten pelit ja muut yleisölle suunatut tapahtumat.

Halliyhtiö ei järjestä yleisötilaisuuksia, vaan vuokraa jäähallin tilat ulkopuolisille järjestäjille.
- toiminnasta vastaa tilaisuuden järjestäjä.

Halliyhtiö ei järjestä harjoitusvuoroja, vaan vuokraa tilat ulkopuolisille tahoille.
Harjoitusvuorojen aikana hallissa saa olla ainoastaan harjoitukseen osallistuvia henkilöitä.
- harjoitusvuoron toiminnasta ja järjestyksenpidosta vastaa vuoron tilaaja.

Halliyhtiön henkilökunta valvoo ja ohjeistaa kiinteistön yleisestä toiminnasta sekä auttaa tarvittaessa käyttäjiä turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Mäntsälän jäähallissa toimitaan yhtiön henkilökunnan suullisten ohjeiden ja yhtiön hallituksen hyväksymien käyttöoikeusehtojen mukaisesti.

Hallitus

Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä:

Jussi Heikkilä
puheenjohtaja

Sari Ruusunen - Jussila
varapuheenjohtaja

Jari K Sillanpää
jäsen

Tytti Laine
jäsen

Mikko Ahonen
varajäsen

Hallituksen sihteerinä toimii
Jorma Taljavaara

Verkkopalvelun alusta onstage © 2021 online.fi