Teknik

Utvidgnings- och grundförbättringsprojektet

Mäntsälä ishalls utvidgnings- och grundförbättringsprojektet genomfördes åren 2019-2021. I samband med utvidgningen fick man en enormt energieffektiv helhet samt följande lokaler:

• Två ishallar
• En bowlinghall med 6 banor
• Cafeteria och restauranglokaler
• Tre konferenslokaler
• Beställningsbastu
• Spegelsal
• Konditionssal
• Rak springbana
• Åtta omklädningsrum
• Service- och förvaringsutrymmen för utrustning

CO2 kylteknik

Iv-konehuone
Iv-konehuone


CO2 kylteknik

Som andra ishall i Finland valde Mäntsälä ishall kyltekniken CO2 med koldioxid som köldmedium. CO2 är det enda kylämnet som är naturligt, giftfritt och obrännbart. Det är även framtidens köldmedium eftersom varken användningen eller mängden är begränsad.

Varför CO2 som köldmedium

CO2 påverkar inte klimatuppvärmningen, det har ett GWP=1. Jämfört med alla andra köldmedier har CO2 den överlägset bästa värmeöverföringsförmågan och den förbrukar mindre energi. 


Lämmönjakohuone
Lämmönjakohuone

Energieffektivitet

Mäntsälä ishall använder enbart elektricitet som bruksenergi och är inte ansluten till fjärrvärme. Man tar tillvara kondensatet från kylmaskineriet i stora, över 20 m3 ackumulatortankar. Kondensatet används till att värma upp båda ishallarna, bowlinghallen, cafeteria- och konferenslokalerna samt omklädningslokalerna och förvaringslokalen för utrustning. Därtill används kondensatet för uppvärmning av bruksvattnet och tjälrören som förhindrar permafrost från att bildas i jordlagren under rinkarna. Även det varma vatten som används vid de iskörningar som sker mellan isturerna är uppvärmt med kondensatet.

Inställningarna av alla funktioner sköts med informationsteknik, bl.a. temperaturen i hallens olika delar, isens temperatur, luftkonditioneringen, lufttorkningen och golvvärmen. Automatiseringen av tekniken möjliggör att drifthanteringen kan skötas på distans.

Då man beaktar byggnadens volym har den nya CO2 kyltekniken gett en energibesparing på över 40 procent. 

 

Jämförelse av elförbrukningen

Kyltekniken NH3 (ammoniak) som varit i hårt bruk i Mäntsälä ishall kom till slutet av sin livscykel år 2019 och byttes i samband med utvidgningen av ishallen till CO2-kylteknik med koldioxid. Trots att ishallens våningsyta vuxit med 2,5 gånger och de varma utrymmena (+20 C) med 9 gånger har förbrukningen av elenergi påvisat CO2 systemets överlägsna egenskaper vid värmeöverföring.

Utan att pruta på bekvämligheter

Tack vare den högeffektiva kondensatvärmen har man inte behövt pruta på användarnas och publikens bekvämlighet. Man har kunnat hålla inomhusvärmen i båda ishallarna på +12 grader, på läktaren +15 grader, på isen +6 grader och isens temperatur på -5 grader.