Våningskartor

1. våningen

• Övervakningen

• Ishall 1 och 2

• Spegelsal

• Omklädningsrum

• Domarnas omklädningsrum

• Slipning av skridskor

• Torkning och förvaring av utrustning

• Konditionssal och rak springbana (inte i bruk ännu)

2. våningen

• Cafeteria

• Restaurang

• Bowlinghall

• Läktare ishall 1

• Läktare ishall 2

• Auditoriet - multifunktionell lokal

• Konferenslokaler

• Beställningsbastu

• Publik toaletter (WC)