Mäntsälä Jäähalli Oy:n varattavien jäähallivuorojen ja oheistilojen käyttöehdot


Päivitetty 1.10.2023. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia Mäntsälän Jäähalli Oy:n hallinnoimia jäähallivuoroja sekä oheistiloja (pelisali ja kuntosali ja varusteiden sällytystilat)

Varatusta vuorosta lähetetään varausvahvistus (esimerkiksi sähköposti), jossa määritellään vuoron ajankohta sekä tarkemmat tiedot. Varattu vuoro katsotaan vastaanotetuksi, ellei sitä erikseen peruta näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Varatessaan ja vastaanottaessaan vuoron asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja sekä Mäntsälä Jäähalli Oy:n järjestyssääntöjä. Käyttöehtojen tai järjestyssääntöjen laiminlyönti voi johtaa varatun vuoron menettämiseen.

Maksut

Vuoron varannut taho on velvollinen suorittamaan vuoroista voimassaolevan hinnaston tai ennalta sovitun mukaisen maksun. Mikäli maksua ei suoriteta määräaikaan mennessä, on maksun perinnän lisäksi Mäntsälän Jäähalli Oy:llä oikeus perua mahdolliset maksun suorittamatta jättämisen jälkeen tapahtuvat varatut tapahtumat. Mäntsälän Jäähalli Oy:llä on mahdollisuus kieltäytyä uusien vuorojen myynnistä, mikäli asiakkaalla on vuoroista (jäähalli tai oheistilat) aiheutuneita hoitamattomia maksuvelvoitteita.

Mikäli Mäntsälän Jäähalli Oy myy suurten käyttäjäryhmien osalta vuoroja yhtenä kokonaisuutena (esimerkiksi urheiluseura) on vuorot ostanut taho velvoitettu ilmoittamaan vuoroja käyttävät ryhmät ennakkoon Mäntsälän Jäähalli Oy:lle näin pyydettäessä.

Varatulla vuorolla tulee olla paikalla täysi-ikäinen vastuuhenkilö (jäähalli, pelisali ja kuntosali). Vuoron vastuuhenkilö huolehtii vuorolle tarvittavan avaimen, sähköisen avaimen tai ovikoodin sekä vastaa niistä sopimusten ja sääntöjen mukaisesti. Käyttöön luovutettuja avaimia tai ovien pääsykoodeja ei saa luovuttaa ulkopuolisille tai kolmansille osapuolille. Vuoron aikana hävinnyt tai rikottu avain lisätään laskun loppusummaan mikäli teko voidaan todeta tahalliseksi.

Tilojen ja välineiden käyttö

Varatun tilan lisäksi varaajan käytössä on mahdolliset pukeutumis- ja peseytymistilat, ellei erikseen ole muuta sovittu. Vuoron varaajaa voidaan laskuttaa myös muista tiloista, jotka joudutaan sulkemaan muulta käytöltä tapahtuman vuoksi.

Pukeutumis- ja peseytymistiloista on poistuttava 30 minuutin kuluessa varatun vuoron loppumisesta tai Mäntsälän Jäähalli Oy:n ohjeiden ja aukioloaikojen mukaisesti.

Tilan varaajan vastuulla on sopeuttaa toimintansa varattuun tilaan. Varatussa tilassa saa harrastaa vain siellä soveltuvia liikuntamuotoja tai muuta erikseen sovittua toimintaa. Käyttäjä voi hyödyntää varaamaansa tilan mahdollista välineistöä, kuten maalit, luistelutuet, voimistelumatot tai käsipainot. Välineitä on käytettävä asianmukaisesti ja ne on palautettava takaisin oikeille paikoilleen. Välineiden tai vuokratun tilan mennessä rikki tai vahingoittuessa on asiasta ilmoitettava välittömästi Mäntsälän Jäähalli Oy:n henkilökunnalle. Tilan varaaja on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot mikäli teko voidaan todeta tahalliseksi.

Varatun tilan on oltava tyhjä seuraavan vuoron alkaessa. Poikkeuksena tähän voivat olla tietyt Jääkiekkoliiton alaiset ottelutapahtumat, jolloin ottelu pelataan loppuun asti tai jotkin muut jääurheiluliittojen alaiset kilpailutapahtumat.

Tahattomasti aiheutetuista palo- ja/tai varashälytinhälytyksistä sekä niiden kustannuksista vastaa vuoron käyttäjä.

Mäntsälän Jäähalli Oy:n tiloissa noudatetaan järjestystä sekä henkilökunnan ohjeita. Käyttäjä huolehtii, että ovet pysyvät suljettuina vuoron aikana niissä paikoissa, joissa ei ole henkilökuntaa. Tilan varaaja on velvollinen myös huolehtimaan, ettei vuoron yhteydessä varattuihin tiloihin pääse, eikä niissä oleskele asiattomia henkilöitä. Varatut tilat on jätettävä siistiin ja asianmukaiseen kuntoon. Mikäli käyttäjä aiheuttaa lisäsiivoustarpeen, laskutetaan lisäsiivous tilan varanneelta taholta. Varaajan on myös ilmoitettava Mäntsälän Jäähalli Oy:n henkilökunnalle, mikäli havaitsee tiloissa jotakin tavallisesta poikkeavaa.

Mikäli kenttä tai ilmasto-olosuhteet edellyttävät vuorojen välisiä kunnostustoimenpiteitä, on varatun tilan oltavat tuona aikana vapaa käyttäjistä. Mikäli annettua kehotusta alueelta poistumiseen ei noudateta, kunnostusta ei suoriteta.

Vuoron peruminen

Mikäli tilan varaaja on tehnyt itse varauksen Mäntsälän Jäähalli Oy:n sähköisen varausjärjestelmän kautta on varaajalla on oikeus perua vuoronsa itse sähköisen varausjärjestelmän kautta alla olevien ehtojen mukaisesti (katso seuraava kappale). Jos varaus on tehty muilla tavoin (esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostilla) voidaan varaus perua maksutta perumisajan sisällä alla olevin ehdoin (katso seuraava kappale) sähköpostitse: mjhoy@mantsalanjaahalli.fi tai puhelimitse: 0400 739 030.

  • Yksittäisesti varatut vuorot (ostettua jäätä 1-3 tuntia) voidaan perua maksutta viimeistään 72 tuntia ennen varauksen alkua.
  • Yksittäiset kilpailu- ja ottelutapahtumat 1-4 tuntia) voidaan perua maksutta viimeistään 7 vuorokautta ennen varauksen alkua.
  • Päivän (ostettua jäätä 1-12 tuntia) kestävät yhden kaukalon harjoitus-, turnaus tai kilpailutapahtumat voidaan perua maksutta viimeistään 30 vuorokautta (tai muu erikseen määritelty perumisaika) ennen varauksen alkua.
  • Päivän (ostettua jäätä 8-24 tuntia) kestävät kahden kaukalon harjoitus-, turnaus- tai kilpailutapahtumat voidaan perua maksutta viimeistään 45 vuorokautta (tai muu erikseen määritelty perumisaika) ennen varauksen alkua.
  • Kahden tai useamman päivän tapahtumat (ostettua jäätä 10 tuntia tai yli) kestävät yhden tai kahden kaukalon harjoitus-, turnaus- tai kilpailutapahtumat voidaan perua maksutta viimeistään 45 vuorokautta (tai muu erikseen määritelty perumisaika) ennen varauksen alkua.
  • Mikäli varaus perutaan yllä olevien ehtojen vastaisesti, peritään peruuntuneesta varauksesta hinnaston mukainen maksu tai muu erikseen määritelty perumismaksu.
  • Puhelimitse, sähköpostilla, viestipalvelulla (esimerkiksi WhatsApp), yhteydenottolomakkella tai suullisesti sovittuja vuoroja ei voi itse perua sähköisen varausjärjestelmän kautta. 

.