Vakiovuorojen varausehdot

Vakiovuorojen varausehdot 2.9.2024-27.4.2025

Vuokranantaja
Mäntsälän Jäähalli Oy
Veteraanitie 4
Y- tunnus: 1787050-4

Vuokrakohde
Mäntsälän Jäähalli Oy:n jäävuorot. Sopimus on määräaikainen kattaen koko sopimusajan.

Vuokrahinta
165 € / tunti sisältäen alv 10 %. Mahdollinen hallitusohjelmassa oleva liikuntapaikkojen alv-kannan nousu 10%:sta 14%:iin nostaa voimaan tullessaan vakiovuorojen tuntihinnan 171€/tunti.

Voimassaolo
Vakiovuoro on voimassa sopimuksen voimassaoloajan jokaisena viikkona jäähallin ollessa avoinna (katso kohta (Poikkeusajat sekä juhlapyhät) 2.9.2024-27.4.2025. Vuoron omistaja on velvollinen maksamaan vuoron huolimatta siitä, käytetäänkö vuoroa.

Vakiovuorojen peruutus
Vakiovuoron varaajalla on oikeus perua ja jättää käyttämättä yksittäinen vakiovuoro neljä (4) kertaa vakiovuorokauden aikana (kaksi kertaa syyskaudella ja kaksi kertaa kevätkaudella). Yksittäisen vuoron peruutus voidaan tehdä ainoastaan niissä tapauksissa, joissa tieto peruutuksesta tehdään sähköpostitse vähintään 48 tuntia ennen vuoron alkua.

Vakiovuoron irtisanominen
Asiakas voi irtisanoa vakiovuoron 2 kk irtisanomisajalla kirjallisella selvityksellä perumisen syystä.

Yksittäisen vuoron siirto toiseen vapaaseen ajankohtaan
Yksittäisiä vakiovuoroja voidaan siirtää toiseen varauskalenterista löytyvään vapaaseen ajankohtaan vakiovuorokauden sisällä maksutta. Lomakaudelle osuvia vakiovuoroja voi siirtää toiseen ajankohtaan maksutta ilmoittamalla niistä kirjallisesti viimeistään seitsemän vuorokautta ennen siirrettävän/siirrättävien vuoron/vuorojen alkamisaikaa.

Jälleenvuokraus
Vuokralainen voi myydä tai luovuttaa vuoroja kolmannelle osapuolelle satunnaisesti, jatkuva luonteisesti myynnistä tulee sopia vuokranantajan kanssa. Vuoromyynnillä kolmannella osapuolelle ei vuokralainen voi tehdä ansiota itselleen. Vuorot laskutetaan aina vuoron varanneelta ryhmältä.

Force majeure
Jos jääajan käyttö estyy vuokranantajan toimesta sopimusaikana, vuokralainen on vapautettu vuokranmaksuvelvoitteesta. Vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan menetettyä jääaikaa. Mikäli viranomainen määrää toiminnan keskeytyksen paikallisesti, on vuokralainen vapautettu vuokranmaksuvelvoitteesta.

Kustannusten noustessa esimerkiksi energian hinnan johdosta on vuokranantajalla oikeus tarkastaa vuokran hintaa kesken sopimuskauden. Vuokranantaja ilmoittaa hinnan noususta 3kk etukäteen, ja vuokralaisella on tällöin halutessaan oikeus perua tai irtisanoa varatut jäävuorot osittain tai kokonaan.

Sopimuksen siirto
Vuokranantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä vuokralaiselle, niin että vuokraehdot eivät muutu.

Tapahtumat ja vakiovuorot
Mäntsälän jäähallissa järjestetään ajoittain erillistapahtumia kuten jääkiekkoturnauksia tai leirejä. Pidätämme oikeuden perua yksittäinen vakiovuoro Mäntsälän jäähallissa järjestettävän turnauksen, kilpailun tai jonkin muun tapahtuman johdosta. Vuokranantajan edustaja ilmoittaa mahdollisista erillistapahtumista hyvissä ajoin vuokralaiselle.

Poikkeusajat sekä juhlapyhät
Vakiovuorokaudella 2024-2025 Mäntsälän jäähalli on kiinni/auki alla ilmoitettuina ajankohtina. Loma-aikoja ei ole mahdollista perua enää vuorojen myöntämisen jälkeen tai kauden aikana. Lomakaudelle osuvia vakiovuoroja voi siirtää toiseen ajankohtaan maksutta. Ilmoittamalla niistä kirjallisesti viimeistään seitsemän vuorokautta ennen siirrettävän/siirrättävien vuoron/vuorojen alkamisaikaa.14.-18.10.2024 Koulujen syyslomaviikko (avoinna)

02.11.2024 Pyhäinpäivä (avoinna)
06.12.2024 Itsenäisyyspäivä (kiinni)
24.12.2024 Jouluaatto (kiinni)
25.12.2024 (kiinni)
26.12.2024 (kiinni)
31.12.2024 (kiinni)
01.01.2025 Uudenvuodenpäivä (kiinni)
06.01.2025 Loppiainen (avoinna)
17.-21.10.2025 Koulujen talvilomaviikko (kiinni)
18.04.2025 Pitkäperjantai (kiinni)
19.04.2025 Pääsiäinen (kiinni)
20.04.2025 Pääsiäinen (kiinni)
21.04.2025 Pääsiäinen (kiinni)

Vaikka vakiovuoroja ei ylläolevina ajankohtina ole, saattaa jäähalli olla auki mikäli ajankohdille löytyy asiakkaita Mäntsälän jäähallissa järjestettävään turnaukseen, kilpailuun tai muun suureen tapahtumaan.

Laskutus
Vakiovuoroista lähetetään lasku viikoittain. Jos asiakas jättää vuoroja maksamatta säännöllisesti, pidätämme oikeuden perua vakiovuoron ilman irtisanomisaikaa.

Varauksen vahvistaminen
Vuokraaja vahvistaa varatut vuorot käyttöönsä sähköpostilla.