Varausehdot sauna- ja neuvottelutilat

1. VARAUSAIKA

Vuokra-aika on asiakkaan tekemän varauksen mukainen. Mahdollisista lisätunneista on sovittava etukäteen Mäntsälän Jäähalli Oy:n kanssa kanssa ja niistä voidaan veloittaa erillinen maksu.

Tilojen on oltava tyhjät varausajan päättyessä, mikäli muuta ei sovita. Mikäli tilat eivät ole tyhjät varaajasta johtuvasta syystä varausajan päättyessä, on Mäntsälän Jäähalli Oy:llä oikeus veloittaa varaajalta varausajan ylittävältä tunnilta 50€/alkava-tunti. Tilojen varaajan on oltava vähintään 18-vuotias.

Tiloissa ei saa olla päihtyneitä ala-ikäisiä henkilöitä. Mäntsälän Jäähalli Oy:lla tai sen valtuuttamalla edustajalla (esim. Mäntsälä Bowling tai vartiointiliike) on oikeus tarpeen vaatiessa keskeyttää tilaisuus, mikäli tiloissa on tai epäillään olevan päihtyneitä alaikäisiä henkilöitä. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrahyvitykseen, mikäli tilaisuus joudutaan keskeyttämään edellä mainitusta syystä. Mikäli sauna- tai kokoustilat tyhjennetään vartiointiliikkeen toimesta, veloitus on 150 euroa.

2. TARJOUKSET

Tarjoukset ovat voimassa sellaisenaan kun ne ovat tarjottu. Jos varauksen sisältö muuttuu oleellisesti varaajan toimesta, tarjous raukeaa.

Tarjoukset tehdään aina välimyyntiehdoin, mikäli tarjouksessa ei erikseen muuta sovita. Välimyyntiehdoilla tarkoitetaan sitä että Juhlatalo Kasku voi vuokrata tilan kolmannelle osapuolelle, tarjouksen voimassaoloaikana.

4. PERUUTUS

Ylivoimaisesta esteestä johtuen Mäntsälän Jäähalli Oy voi perua varauksen ennen varauksen alkua. Tässä tilanteessa ennakkomaksut ja mahdollisten lisäpalvelujen hinta palautetaan kokonaisuudessaan asiakkaalle, mutta Mäntsälän Jäähalli Oy ei ole muuten korvausvelvollinen.

Asiakkaan tekemä varaus on sitova. Mikäli asiakas peruuttaa tilavarauksen, Mäntsälän Jäähalli Oy ei ole velvollisuutta palauttaa varausmaksua tai jättää vuokraa laskuttamatta.

5. VAHINGONTEKO

Sauna- tai kokoustilojen tilaaja on samalla vastuuhenkilö, joka vastaa Mäntsälän Jäähalli Oy omaisuudelle (kiinteistö, laitteisto, irtaimisto) tilavarauksen aikana aiheutuneista vahingoista sekä niiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista. Kaikki syntyneet vahingot ja korjauskustannukset veloitetaan tilaajalta.

6. LISÄSIIVOUSPALVELU

Sauna- ja kokoustilojen tulee olla siistissä ja asiallisessa kunnossa tilaisuuden päätyttyä. Mikäli lisäsiivouksen tarvetta ilmenee, Mäntsälän Jäähalli Oy laskuttaa vastuuhenkilöä siivojan tekemän työn mukaisesti.

7. MAKSUEHDOT

Maksuehdot ovat 7 vrk netto.

8. OMAT RUUAT VUORKATTAVISSA TILOISSA

Vuokrattaviin tiloihin ei saa tuoda omia juomia tai ruokia, ellei varausta tehdessä muuta sovita. Ruokatilaukset tulevat aina tehdä Mäntsälä Bowlingin kautta.

9. RUOKATUOTTEIDEN LAATUTAKUU

Mäntsälän Jäähalli Oy:n ruokatuotteiden toimittaja (Mäntsälä Bowling) takaa ruokatuotteiden laadun ja turvallisuuden kahden tunnin ajan toimituksesta sillä edellytyksellä, että kuljetuslaatikoita ei ole avattu tai tuotteita poistettu kylmä- tai lämpösäilytyksestä. Mäntsälän Jäähalli Oy/Mäntsälä Bowling ei hyvitä käyttämättä jääneitä tuotteita.

10. REKLAMAATIOT

Mahdolliset reklamaatiot on esitettävä mahdollisimman viimeistään tilaisuutta seuraavana arkipäivänä Mäntsälän Jäähalli Oy:lle, sähköpostitse mjhoy@mantsalanjaahalli.fi tai puhelimitse 050 4411 485.

Mäntsälän Jäähalli Oy / Mäntsälä Bowling ei vastaa vuokraajalle sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisen esteen (force majeure) takia, kuten sähkökatko, lakko tai vastaava. Mäntsälän Jäähalli Oy / Mäntsälä Bowling ei vastaa tilaisuutta edeltävän edellisen asiakkaan aiheuttamasta vahingosta kuten hajuhaitat. Mäntsälän Jäähalli Oy / Mäntsälä Bowling pidättää oikeuden muutoksiin tilaus- ja toimitusehdoissa sekä hinnastoissa.